ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Gary Hill
Remarks on Color [Παρατηρήσεις πάνω στα χρώματα] 1994
Mονοκάναλη βιντεο-ηχητική εγκατάσταση
Ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ON-LINE
ΣΥΝΤΟΜΑ