Φωτο: Marc Domage gb agency. Ευγενική παραχώρηση gb agency, Παρίσι

Ο καλλιτέχνης σημειώνει: «Το έργο A la Merci συνίσταται σε μια ηχογράφηση που παρουσιάζεται ως ηχητικό αρχείο, με ταυτόχρονη προβολή υποτίτλων μετάφρασης σε μια οθόνη. Ένα παιδί υπαγορεύει λέξεις, μία μία, συλλαβή συλλαβή, σχηματίζοντας μακροσκελείς περιόδους που τις επαναλαμβάνει η φωνή ενός ενήλικα.
Μια οθόνη, τοποθετημένη πλαγίως σε σχέση με τη μετωπική ακρόαση, προβάλλει την αγγλική και ελληνική μετάφραση κάθε λέξης (At the Mercy, Στο έλεος), μια οπτική μεταγραφή που απηχεί τον τονισμό, τους δισταγμούς και τις επαναλήψεις της υπό κατασκευή φράσης. Αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο θέτει σε αμφισβήτηση την ίδια του την αξιοπιστία. Εμφανίζεται ως ακατέργαστη ακολουθία που σκηνοθετεί μια εμφανώς μη πραγματική κατάσταση: ένα παιδί που καλά καλά δεν έχει μάθει να μιλάει ακόμη, υπαγορεύει εκτενείς, μη ακουστές και μη αναγνώσιμες φράσεις που, στο σύνολό τους, ακούγονται σαν να έχουν γραφτεί από έναν καλλιτέχνη.»

Ντομινίκ Πετιγκάν

Γεννήθηκε στο Λαξού, Γαλλία, 1965.
Ζει και εργάζεται στο Παρίσι και στο Νανσύ.

Α la merci (At the mercy) [Στο έλεος], 1988/2011

Ηχητική εγκατάσταση με 2 ηχεία και υπότιτλους

Ευγενική παραχώρηση gb agency, Παρίσι